Klubben / Brug af klubbens bokse

Brug af klubbens bokse

Regler for brug af bokse tilhørende NVR's baner

Boksene er bygget som en hjælp til bestyrelsesmedlemmer i NVR, så de har mulighed for at stille deres hest i dem, mens de afholder stævner. Følgene regelsæt er vedtaget på bestyrelses møde.
  • Udvalgsformændene har førsteret under pågældendes formænds stævner/arrangementer.
  • Til hverdag har ALLE bestyrelsesmedlemmer fortrinsret.
  • Medlemmer af NVR kan benytte boksene til hverdag, hvis de er ledige.
  • Alle skal fjerne gødning, hø og halm efter brug. Bliver dette ikke overholdt, vil boksene blive aflåst.
  • Hø og halm skal fjernes fra pladsen, gødning må smides ud i buskene.
  • Det koster 25 kr. for ikke-medlemmer at leje et spiltov til NVR's arrangementer

Brug af boksene er på eget ansvar!

Nordvestsjællands Rideklub | Madesøvej 23, 4470 Svebølle - Denmark | Nordvestsj-rideklub@hotmail.com