Generel brug af NVR´s baner

 

Sikkerhedsregler på NVR´s område:

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette. Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens anlæg:

- Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere der rider med hat i dressur v. konkurrence

- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

- Bær sko under ridning der er beregnet hertil

- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Før altid en hest i trense eller træktov

 

 

Derfor er: 

- Springbanen inklusiv den dertil tilhørende opvarmningsbane forbeholdt til springning.

- Dressurbane 1 + 2 er forbeholdt til dressur ridning

- Dressurbane 3, opvarmningsbanen ude ved dressurbanerne og den store parkeringsplads nede bag dressurbanerne må også benyttes til kørsel med vogn mm.

Banerne bliver ordnet og vedligeholdt jævnligt, så husk at rydde op efter dig selv og din hest når du er der.

- Der står trillebør til hestepære på pladsen, og skaldespande er sat op flere steder. 

- Alle bomme SKAL være sat op når man forlader springbanen. Begge ender af bommen skal hænge i holderne.

Vi forventer man viser hensyn til hinanden, så det er en god oplevelse for alle at komme i klubben.

 

Sikkerhedsregler på NVR´s terrænbane:

- Der skal være en person på jorden konstant, denne skal være minimum 18år. Så du må ikke være til hest på samme tid, som rytteren du er observatør for.

- Rytter SKAL bære sikkerhedsvest minimum LEVEL3 og dette gælder ALLE ryttere uanset alder. Samt godkendt hjelm.

- Rytter skal som minimum have gennemført almindelige springklasser 10cm højere end de faste forhindringer som skal springes. Også selv om det bare er et spring.

- Har rytteren MER resultat på minimum CNC80 bortfalder ovenstående 10cm regel. Gælder på pony og hest.

- Ingen rytter under 18 år må benytte banen uden voksen ledsager.

- Terrænbanen må kun benyttes af NVR ryttere og du skal kunne fremvise medlemskab på forlangende. Hvis ovenstående ikke overholdes kan det betyde bortvisning fra klubbens arealer.

Det er ikke ufarligt at springe terræn spring da disse ikke bare vælter eller falder ned, så derfor skal du være ærlig omkring hvad du tror du kan og hvad pony/hest kan. Vi ønsker på ingen måde at hverken rytter eller dyr kommer til skade, bare fordi du lige vil prøve.

Det er kun tilladt for klubbens medlemmer at benytte banerne.

 

Regler for brug af bokse:

Boksene er bygget som en hjælp til bestyrelsesmedlemmer i NVR, så de har mulighed for at stille deres hest i dem, mens de afholder stævner. Følgene regelsæt er vedtaget på bestyrelses møde.

- Udvalgsformændene har førsteret under pågældenes formænds stævner/arrangementer.

- Til hverdag har ALLE bestyrelsesmedlemmer fortrinsret.

- Medlemmer af NVR kan benytte boksene til hverdag, hvis de er ledige.

- Alle skal fjerne gødning, hø og halm efter brug. Bliver dette ikke overholdt, vil boksene blive aflåst.

- Hø og halm skal fjernes fra pladsen, gødning må smides ud i buskene.

Brug af boksene og NVRs faciliteter er altid på eget ansvar!