Vi prøver på at passe godt på vores baner og arealer, så alle der kommer i klubben kan få gavn af området.

 

Derfor er: 

 

Banerne bliver ordnet og vedligeholdt jævnligt, så husk at rydde op efter dig selv og din hest når du er der.

Vi forventer man viser hensyn til hinanden, så det er en god oplevelse for alle at komme i klubben.

Det er kun tilladt for klubbens medlemmer at benytte banerne.

 

 

Sikkerhedsregler på NVR´s område

   
   

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette. Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens anlæg:

- Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere der rider med hat i dressur

- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

- Bær sko under ridning der er beregnet hertil

- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Før altid en hest i trense eller træktov

- Alle hunde skal være i kort snor, også til hverdag.