GENERALFORSAMLING

01-01-2022

Så er det ved at være tid til Generalforsamling i Nordvestsjællands Rideklub tirsdag d. 1 februar 2022 kl 19.00 i Svebølle Hallen 😁 

Da der vil være lidt mad og drikke denne aften, ser vi gerne at i melder til under Event (dette er ikke krav, blot en hjælp til at bestemme mængden af mad) 😁

Vi håber at se så mange af klubbens medlemmer som muligt!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formanden aflægger beretning
  1. Juniorudvalget vælges

Generalfosamlingen suspenderes for: Uddeling af Pokaler, gaver, smørrebrød mm.

Generalfosamlingen genoptages:

  1. Det reviderede regnskab fremlægges
  2. Fastsættelse af kontigent for 2023
  3. Behandling af indkommende forslag
  4. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til §8:

Bestyrelsesmedlemmer

På valg/ikke på valg

Ønsker genvalg/

ønsker ikke genvalg

Formand

Ikke på valg

-

Næstformand

På valg

Kimmie ønsker genvalg

Kasserer

På valg

Mette ønsker genvalg

Sekretær

Ikke på valg

-

Dressurudvalgsformand

På valg

Julie ønsker genvalg

Terræn-, spring- og military udvalgsformand

På valg

Lilianna ønsker IKKE genvalg

Bestyrelsen foreslår Luna Larsen

Materiel- og anlægsformand

Ikke på valg

-

Suppleant 1

På valg

Malene ønsker genvalg

Suppleant 2

På valg

Anne ønsker genvalg

Revisor 1

På valg

Leise ønsker genvalg

Revisor 2

Ikke på valg

-

Revisorsuppleant

På valg

Ingen forslag

Andre aktivitets udvalg:

Sponsorudvalgsformand

På valg

Luna ønsker IKKE genvalg

Bestyrelsen foreslår Joan Jensen

Hjælperudvalgsformand

På valg

Julie Rose ønsker IKKE genvalg

Ingen forslag

Kioskudvalgsformand

På valg

Martin ønsker genvalg

 

  1. Eventuelt